PODATKI ZA LETO 2019 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 72 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 11.129 2.089.310
Število moških - 1. julij 5.669 1.045.835
Število žensk - 1. julij 5.460 1.043.475
Gostota naseljenosti - 1. julij 156 103
Naravni prirast -15 -1.260
Skupni prirast 72 14.953
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 8,7 9,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 10,1 9,9
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -1,3 -0,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 7,8 7,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 6,5 7,2
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 43,5 43,4
Indeks staranja - 1. julij 132,4 132,9
Indeks staranja za moške - 1. julij 108,2 110,3
Indeks staranja za ženske - 1. julij 159,3 156,7
Število vrtcev 4 966
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 398 87.708
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 82,7 81,2
Število učencev v osnovnih šolah 988 190.156
Število dijakov (po prebivališču) 442 72.738
Število študentov (po prebivališču) 390 76.728
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 35 37
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 7 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 5.119 894.229
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 5.510 894.229
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 4.933 801.909
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 578 92.320
Stopnja delovne aktivnosti (%) 69,5 66,0
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.426,36 1.753,84
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 943,58 1.133,50
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 81,3 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 83,2 100,0
Število podjetij 1.056 205.139
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 492.741 121.356.615
Število stanovanj - 1. januar ... ...
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) ... ...
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) ... ...
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) ... ...
Število osebnih avtomobilov - 31. december 6.289 1.165.371
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev) - 31. december 565 556
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,5 10,2
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 2.687 749.250
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 241 359

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat