PODATKI ZA LETO 2020 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 30 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 4.361 2.100.126
Število moških - 1. julij 2.183 1.054.483
Število žensk - 1. julij 2.178 1.045.643
Gostota naseljenosti - 1. julij 148 104
Naravni prirast -21 -5.249
Skupni prirast 14 13.116
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 8,9 8,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 13,8 11,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -4,8 -2,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 8,0 8,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 3,2 6,2
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 45,8 43,6
Indeks staranja - 1. julij 166,3 135,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 145,6 113,5
Indeks staranja za ženske - 1. julij 187,3 159,4
Število vrtcev 2 975
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 116 86.193
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 82,1 80,6
Število učencev v osnovnih šolah 412 193.158
Število dijakov (po prebivališču) 141 73.854
Število študentov (po prebivališču) 164 82.694
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 37 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 6 7
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 1.829 888.918
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 1.139 888.918
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 924 794.623
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 214 94.296
Stopnja delovne aktivnosti (%) 68,2 65,6
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.542,19 1.856,20
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.027,86 1.208,65
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 83,1 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 85,0 100,0
Število podjetij 392 206.220
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 269.565 113.691.184
Število stanovanj - 1. januar 1.596 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 364 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 85 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 103,0 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 2.973 1.170.690
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 678 555
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 12,3 10,4
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 1.847 745.782
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 424 355

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat