PODATKI ZA LETO 2021 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 30 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 4.372 2.107.007
Število moških - 1. julij 2.192 1.058.128
Število žensk - 1. julij 2.180 1.048.879
Gostota naseljenosti - 1. julij 148 104
Naravni prirast -17 -4.277
Skupni prirast -8 -1.797
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 7,1 9,0
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 11,0 11,0
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -3,9 -2,0
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 2,1 1,2
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -1,8 -0,9
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 46,0 43,8
Indeks staranja - 1. julij 164,7 138,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 146,7 116,8
Indeks staranja za ženske - 1. julij 182,5 161,9
Število vrtcev 2 980
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 117 85.957
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 78 81
Število učencev v osnovnih šolah 432 195.414
Število dijakov (po prebivališču) 134 75.414
Število študentov (po prebivališču) 183 81.715
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 42 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 6 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 1.833 900.262
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 1.199 900.262
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 984 804.432
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 215 95.830
Stopnja delovne aktivnosti (%) 68,9 66,7
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.672,48 1.969,59
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.102,39 1.270,30
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 84,9 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 86,8 100,0
Število podjetij 389 211.188
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 348.104 137.819.826
Število stanovanj - 1. januar 1.596 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 364 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 85 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 103,0 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 2.975 1.189.457
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 680 564
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 12,6 10,6
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 1.904 769.030
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 435 365

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat