PODATKI ZA LETO 2019 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 10 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 1.269 2.089.310
Število moških - 1. julij 653 1.045.835
Število žensk - 1. julij 616 1.043.475
Gostota naseljenosti - 1. julij 129 103
Naravni prirast -2 -1.260
Skupni prirast 11 14.953
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 3,9 9,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 5,5 9,9
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -1,6 -0,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 10,2 7,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 8,7 7,2
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 44,3 43,4
Indeks staranja - 1. julij 140,3 132,9
Indeks staranja za moške - 1. julij 110,9 110,3
Indeks staranja za ženske - 1. julij 173,3 156,7
Število vrtcev 1 966
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 42 87.708
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 75,9 81,2
Število učencev v osnovnih šolah 106 190.156
Število dijakov (po prebivališču) 44 72.738
Število študentov (po prebivališču) 30 76.728
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 23 37
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 6 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 490 894.229
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 188 894.229
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 125 801.909
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 64 92.320
Stopnja delovne aktivnosti (%) 60,3 66,0
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.650,89 1.753,84
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.088,55 1.133,50
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 94,1 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 96,0 100,0
Število podjetij 65 205.139
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 8.541 121.356.615
Število stanovanj - 1. januar ... ...
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) ... ...
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) ... ...
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) ... ...
Število osebnih avtomobilov - 31. december 680 1.165.371
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev) - 31. december 532 556
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,4 10,2
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 311 749.250
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 245 359

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat