PODATKI ZA LETO 2021 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 119 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 19.342 2.107.007
Število moških - 1. julij 9.449 1.058.128
Število žensk - 1. julij 9.893 1.048.879
Gostota naseljenosti - 1. julij 163 104
Naravni prirast -42 -4.277
Skupni prirast 126 -1.797
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 7,9 9,0
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 10,0 11,0
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -2,2 -2,0
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 8,7 1,2
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 6,5 -0,9
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 44,7 43,8
Indeks staranja - 1. julij 150,5 138,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 124,4 116,8
Indeks staranja za ženske - 1. julij 177,8 161,9
Število vrtcev 9 980
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 815 85.957
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 84 81
Število učencev v osnovnih šolah 1.827 195.414
Število dijakov (po prebivališču) 702 75.414
Število študentov (po prebivališču) 682 81.715
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 35 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 6 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 8.238 900.262
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 7.001 900.262
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 5.987 804.432
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 1.014 95.830
Stopnja delovne aktivnosti (%) 68,9 66,7
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.780,15 1.969,59
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.162,74 1.270,30
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 90,4 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 91,5 100,0
Število podjetij 2.396 211.188
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 629.790 137.819.826
Število stanovanj - 1. januar 7.439 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 388 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 71 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 90,1 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 10.707 1.189.457
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 554 564
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,1 10,6
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 6.902 769.030
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 357 365

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat