PODATKI ZA LETO 2020 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 34 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 5.132 2.100.126
Število moških - 1. julij 2.537 1.054.483
Število žensk - 1. julij 2.595 1.045.643
Gostota naseljenosti - 1. julij 150 104
Naravni prirast -73 -5.249
Skupni prirast -14 13.116
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 7,8 8,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 22,0 11,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -14,2 -2,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 11,5 8,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -2,7 6,2
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 47,1 43,6
Indeks staranja - 1. julij 212,6 135,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 181,4 113,5
Indeks staranja za ženske - 1. julij 245,0 159,4
Število vrtcev 2 975
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 178 86.193
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 77,5 80,6
Število učencev v osnovnih šolah 371 193.158
Število dijakov (po prebivališču) 176 73.854
Število študentov (po prebivališču) 164 82.694
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 32 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 5 7
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 1.826 888.918
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 1.424 888.918
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 1.230 794.623
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 194 94.296
Stopnja delovne aktivnosti (%) 58,0 65,6
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.567,66 1.856,20
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.044,48 1.208,65
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 84,5 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 86,4 100,0
Število podjetij 345 206.220
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 95.559 113.691.184
Število stanovanj - 1. januar 2.217 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 435 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 71 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 87,3 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 2.967 1.170.690
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 582 555
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 9,7 10,4
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 1.635 745.782
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 319 355

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat