PODATKI ZA LETO 2020 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 51 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 7.549 2.100.126
Število moških - 1. julij 3.788 1.054.483
Število žensk - 1. julij 3.761 1.045.643
Gostota naseljenosti - 1. julij 147 104
Naravni prirast -8 -5.249
Skupni prirast 97 13.116
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 7,2 8,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 8,2 11,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -1,1 -2,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 13,9 8,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 12,8 6,2
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 42,8 43,6
Indeks staranja - 1. julij 116,9 135,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 105,1 113,5
Indeks staranja za ženske - 1. julij 129,0 159,4
Število vrtcev 2 975
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 349 86.193
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 90,2 80,6
Število učencev v osnovnih šolah 732 193.158
Število dijakov (po prebivališču) 293 73.854
Število študentov (po prebivališču) 258 82.694
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 34 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 9 7
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 3.192 888.918
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 1.694 888.918
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 1.331 794.623
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 362 94.296
Stopnja delovne aktivnosti (%) 64,7 65,6
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.520,45 1.856,20
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.012,87 1.208,65
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 81,9 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 83,8 100,0
Število podjetij 598 206.220
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 142.209 113.691.184
Število stanovanj - 1. januar 3.053 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 400 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 73 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 99,8 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 4.473 1.170.690
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 587 555
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 9,8 10,4
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 3.069 745.782
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 407 355

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat