PODATKI ZA LETO 2021 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 67 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 23.531 2.107.007
Število moških - 1. julij 11.943 1.058.128
Število žensk - 1. julij 11.588 1.048.879
Gostota naseljenosti - 1. julij 353 104
Naravni prirast -77 -4.277
Skupni prirast -98 -1.797
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 7,0 9,0
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 10,3 11,0
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -3,3 -2,0
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) -0,9 1,2
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -4,2 -0,9
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 45,4 43,8
Indeks staranja - 1. julij 169,4 138,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 136,7 116,8
Indeks staranja za ženske - 1. julij 205,1 161,9
Število vrtcev 13 980
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 891 85.957
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 79 81
Število učencev v osnovnih šolah 2.057 195.414
Število dijakov (po prebivališču) 754 75.414
Število študentov (po prebivališču) 793 81.715
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 34 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 8 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 10.026 900.262
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 13.445 900.262
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 12.452 804.432
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 994 95.830
Stopnja delovne aktivnosti (%) 66,4 66,7
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.687,81 1.969,59
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.103,26 1.270,30
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 85,7 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 86,9 100,0
Število podjetij 2.396 211.188
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 1.269.962 137.819.826
Število stanovanj - 1. januar 10.107 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 428 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 63 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 82,7 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 13.748 1.189.457
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 585 564
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,6 10,6
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 11.023 769.030
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 468 365

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat