PODATKI ZA LETO 2022 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 67 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 23.440 2.108.732
Število moških - 1. julij 11.857 1.059.168
Število žensk - 1. julij 11.583 1.049.564
Gostota naseljenosti - 1. julij 352 104
Naravni prirast -97 -4.865
Skupni prirast 47 10
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 7,7 8,4
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 11,8 10,7
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -4,1 -2,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 6,1 7,0
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 2,0 4,6
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 45,6 43,9
Indeks staranja - 1. julij 173,0 141,8
Indeks staranja za moške - 1. julij 140,4 119,9
Indeks staranja za ženske - 1. julij 207,9 165,1
Število vrtcev 14 992
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 891 86.177
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 77 82
Število učencev v osnovnih šolah 2.055 197.062
Število dijakov (po prebivališču) 747 77.462
Število študentov (po prebivališču) 817 79.987
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 35 38
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 7 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 10.369 921.998
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 13.951 921.998
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 12.944 824.134
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 1.007 97.864
Stopnja delovne aktivnosti (%) 69,4 68,6
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.716,54 2.023,92
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.135,43 1.318,64
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 84,8 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 86,1 100,0
Število podjetij 2.528 221.483
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 1.534.341 165.285.133
Število stanovanj - 1. januar 10.107 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 428 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 63 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 82,7 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 13.986 1.207.755
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 595 571
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,8 10,9
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 10.514 760.838
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 449 361

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat