PODATKI ZA LETO 2020 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 91 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 12.771 2.100.126
Število moških - 1. julij 6.381 1.054.483
Število žensk - 1. julij 6.390 1.045.643
Gostota naseljenosti - 1. julij 140 104
Naravni prirast -7 -5.249
Skupni prirast 121 13.116
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 10,0 8,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 10,6 11,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -0,5 -2,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 10,0 8,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 9,5 6,2
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 41,6 43,6
Indeks staranja - 1. julij 103,0 135,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 88,1 113,5
Indeks staranja za ženske - 1. julij 118,3 159,4
Število vrtcev 8 975
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 559 86.193
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 84,2 80,6
Število učencev v osnovnih šolah 1.353 193.158
Število dijakov (po prebivališču) 517 73.854
Število študentov (po prebivališču) 587 82.694
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 46 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 8 7
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 5.694 888.918
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 3.396 888.918
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 2.764 794.623
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 633 94.296
Stopnja delovne aktivnosti (%) 69,9 65,6
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.665,99 1.856,20
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.103,02 1.208,65
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 89,8 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 91,3 100,0
Število podjetij 1.462 206.220
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 472.324 113.691.184
Število stanovanj - 1. januar 4.316 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 338 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 83 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 104,5 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 6.997 1.170.690
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 547 555
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 9,9 10,4
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 3.882 745.782
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 304 355

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat