PODATKI ZA LETO 2021 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 38 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 4.486 2.107.007
Število moških - 1. julij 2.177 1.058.128
Število žensk - 1. julij 2.309 1.048.879
Gostota naseljenosti - 1. julij 119 104
Naravni prirast -50 -4.277
Skupni prirast 20 -1.797
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 8,7 9,0
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 19,8 11,0
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -11,1 -2,0
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 15,6 1,2
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 4,5 -0,9
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 46,2 43,8
Indeks staranja - 1. julij 185,7 138,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 155,1 116,8
Indeks staranja za ženske - 1. julij 215,7 161,9
Število vrtcev 2 980
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 159 85.957
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 86 81
Število učencev v osnovnih šolah 368 195.414
Število dijakov (po prebivališču) 160 75.414
Število študentov (po prebivališču) 150 81.715
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 33 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 5 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 1.754 900.262
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 1.296 900.262
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 1.120 804.432
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 176 95.830
Stopnja delovne aktivnosti (%) 63,6 66,7
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.531,11 1.969,59
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.020,54 1.270,30
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 77,7 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 80,3 100,0
Število podjetij 302 211.188
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 101.346 137.819.826
Število stanovanj - 1. januar 1.823 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 408 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 60 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 81,3 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 2.433 1.189.457
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 542 564
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,8 10,6
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 1.940 769.030
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 432 365

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat