PODATKI ZA LETO 2020 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 72 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 5.613 2.100.126
Število moških - 1. julij 2.824 1.054.483
Število žensk - 1. julij 2.789 1.045.643
Gostota naseljenosti - 1. julij 78 104
Naravni prirast -33 -5.249
Skupni prirast 25 13.116
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 10,2 8,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 16,0 11,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -5,9 -2,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 10,3 8,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 4,5 6,2
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 45,6 43,6
Indeks staranja - 1. julij 164,2 135,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 148,1 113,5
Indeks staranja za ženske - 1. julij 180,0 159,4
Število vrtcev 3 975
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 204 86.193
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 77,9 80,6
Število učencev v osnovnih šolah 422 193.158
Število dijakov (po prebivališču) 166 73.854
Število študentov (po prebivališču) 215 82.694
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 38 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 6 7
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 2.304 888.918
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 1.189 888.918
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 646 794.623
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 543 94.296
Stopnja delovne aktivnosti (%) 66,1 65,6
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.549,15 1.856,20
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.034,99 1.208,65
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 83,5 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 85,6 100,0
Število podjetij 469 206.220
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 93.032 113.691.184
Število stanovanj - 1. januar 2.339 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 415 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 84 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 104,0 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 3.906 1.170.690
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 693 555
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 12,3 10,4
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 2.698 745.782
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 481 355

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat