PODATKI ZA LETO 2021 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 76 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 7.508 2.107.007
Število moških - 1. julij 3.879 1.058.128
Število žensk - 1. julij 3.629 1.048.879
Gostota naseljenosti - 1. julij 99 104
Naravni prirast -67 -4.277
Skupni prirast 69 -1.797
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 6,4 9,0
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 15,3 11,0
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -8,9 -2,0
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 18,1 1,2
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 9,2 -0,9
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 45,9 43,8
Indeks staranja - 1. julij 188,6 138,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 170,6 116,8
Indeks staranja za ženske - 1. julij 207,1 161,9
Število vrtcev 3 980
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 219 85.957
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 81 81
Število učencev v osnovnih šolah 589 195.414
Število dijakov (po prebivališču) 281 75.414
Število študentov (po prebivališču) 221 81.715
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 29 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 5 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 2.841 900.262
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 1.699 900.262
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 1.324 804.432
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 374 95.830
Stopnja delovne aktivnosti (%) 58,2 66,7
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.666,52 1.969,59
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.089,49 1.270,30
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 84,6 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 85,8 100,0
Število podjetij 578 211.188
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 142.705 137.819.826
Število stanovanj - 1. januar 2.912 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 388 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 72 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 99,3 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 4.410 1.189.457
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 582 564
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,9 10,6
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 2.317 769.030
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 309 365

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat