PODATKI ZA LETO 2021 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 142 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 11.913 2.107.007
Število moških - 1. julij 5.986 1.058.128
Število žensk - 1. julij 5.927 1.048.879
Gostota naseljenosti - 1. julij 84 104
Naravni prirast -76 -4.277
Skupni prirast -3 -1.797
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 7,3 9,0
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 13,7 11,0
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -6,4 -2,0
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 6,1 1,2
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -0,3 -0,9
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 45,4 43,8
Indeks staranja - 1. julij 167,3 138,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 125,6 116,8
Indeks staranja za ženske - 1. julij 219,5 161,9
Število vrtcev 6 980
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 372 85.957
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 79 81
Število učencev v osnovnih šolah 990 195.414
Število dijakov (po prebivališču) 434 75.414
Število študentov (po prebivališču) 412 81.715
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 35 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 7 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 4.871 900.262
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 3.331 900.262
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 2.735 804.432
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 596 95.830
Stopnja delovne aktivnosti (%) 64,1 66,7
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.737,54 1.969,59
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.137,43 1.270,30
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 88,2 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 89,5 100,0
Število podjetij 847 211.188
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 200.950 137.819.826
Število stanovanj - 1. januar 5.203 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 438 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 62 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 81,1 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 6.912 1.189.457
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 581 564
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,9 10,6
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 3.296 769.030
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 277 365

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat