PODATKI ZA LETO 2019 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 7 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 1.644 2.089.310
Število moških - 1. julij 817 1.045.835
Število žensk - 1. julij 827 1.043.475
Gostota naseljenosti - 1. julij 237 103
Naravni prirast 9 -1.260
Skupni prirast -8 14.953
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 13,4 9,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 7,9 9,9
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) 5,5 -0,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) -10,3 7,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -4,9 7,2
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 42,6 43,4
Indeks staranja - 1. julij 123,4 132,9
Indeks staranja za moške - 1. julij 102,4 110,3
Indeks staranja za ženske - 1. julij 144,1 156,7
Število vrtcev 1 966
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 77 87.708
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 75,3 81,2
Število učencev v osnovnih šolah 148 190.156
Število dijakov (po prebivališču) 61 72.738
Število študentov (po prebivališču) 47 76.728
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 29 37
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 3 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 720 894.229
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 1.167 894.229
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 1.116 801.909
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 51 92.320
Stopnja delovne aktivnosti (%) 67,0 66,0
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.417,44 1.753,84
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 961,71 1.133,50
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 80,8 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 84,8 100,0
Število podjetij 86 205.139
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 235.217 121.356.615
Število stanovanj - 1. januar ... ...
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) ... ...
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) ... ...
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) ... ...
Število osebnih avtomobilov - 31. december 793 1.165.371
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev) - 31. december 486 556
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 9,8 10,2
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 502 749.250
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 305 359

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat