PODATKI ZA LETO 2020 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 7 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 1.630 2.100.126
Število moških - 1. julij 816 1.054.483
Število žensk - 1. julij 814 1.045.643
Gostota naseljenosti - 1. julij 235 104
Naravni prirast -15 -5.249
Skupni prirast -12 13.116
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 6,1 8,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 15,3 11,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -9,2 -2,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 1,8 8,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -7,4 6,2
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 42,9 43,6
Indeks staranja - 1. julij 126,5 135,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 103,1 113,5
Indeks staranja za ženske - 1. julij 151,2 159,4
Število vrtcev 1 975
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 71 86.193
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 74,1 80,6
Število učencev v osnovnih šolah 157 193.158
Število dijakov (po prebivališču) 55 73.854
Število študentov (po prebivališču) 50 82.694
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 31 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 5 7
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 732 888.918
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 1.148 888.918
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 1.091 794.623
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 57 94.296
Stopnja delovne aktivnosti (%) 69,3 65,6
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.454,13 1.856,20
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 991,19 1.208,65
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 78,3 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 82,0 100,0
Število podjetij 86 206.220
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 230.894 113.691.184
Število stanovanj - 1. januar 510 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 315 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 86 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 118,2 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 801 1.170.690
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 495 555
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,2 10,4
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 496 745.782
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 304 355

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat