PODATKI ZA LETO 2019 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 280 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 31.932 2.089.310
Število moških - 1. julij 15.999 1.045.835
Število žensk - 1. julij 15.933 1.043.475
Gostota naseljenosti - 1. julij 114 103
Naravni prirast -94 -1.260
Skupni prirast 87 14.953
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 8,0 9,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 10,9 9,9
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -2,9 -0,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 5,7 7,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 2,7 7,2
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 45,3 43,4
Indeks staranja - 1. julij 160,5 132,9
Indeks staranja za moške - 1. julij 129,7 110,3
Indeks staranja za ženske - 1. julij 193,4 156,7
Število vrtcev 16 966
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 1.160 87.708
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 76,6 81,2
Število učencev v osnovnih šolah 2.945 190.156
Število dijakov (po prebivališču) 1.051 72.738
Število študentov (po prebivališču) 1.178 76.728
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 37 37
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 7 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 13.388 894.229
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 14.922 894.229
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 13.315 801.909
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 1.607 92.320
Stopnja delovne aktivnosti (%) 67,5 66,0
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.741,10 1.753,84
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.139,95 1.133,50
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 99,3 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 100,6 100,0
Število podjetij 3.646 205.139
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 1.492.307 121.356.615
Število stanovanj - 1. januar ... ...
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) ... ...
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) ... ...
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) ... ...
Število osebnih avtomobilov - 31. december 19.882 1.165.371
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev) - 31. december 624 556
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 11,9 10,2
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 13.808 749.250
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 432 359

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat