PODATKI ZA LETO 2021 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 64 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 18.547 2.107.007
Število moških - 1. julij 8.925 1.058.128
Število žensk - 1. julij 9.622 1.048.879
Gostota naseljenosti - 1. julij 288 104
Naravni prirast -131 -4.277
Skupni prirast -79 -1.797
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 6,9 9,0
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 14,0 11,0
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -7,1 -2,0
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 2,8 1,2
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -4,3 -0,9
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 47,1 43,8
Indeks staranja - 1. julij 206,1 138,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 165,7 116,8
Indeks staranja za ženske - 1. julij 248,4 161,9
Število vrtcev 10 980
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 697 85.957
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 86 81
Število učencev v osnovnih šolah 1.716 195.414
Število dijakov (po prebivališču) 597 75.414
Število študentov (po prebivališču) 629 81.715
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 34 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 7 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 6.822 900.262
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 12.706 900.262
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 11.989 804.432
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 718 95.830
Stopnja delovne aktivnosti (%) 60,0 66,7
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.924,08 1.969,59
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.250,25 1.270,30
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 97,7 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 98,4 100,0
Število podjetij 1.848 211.188
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 1.431.358 137.819.826
Število stanovanj - 1. januar 7.899 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 424 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 62 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 84,3 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 10.491 1.189.457
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 566 564
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,1 10,6
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 10.590 769.030
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 571 365

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat