PODATKI ZA LETO 2019 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 64 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 18.742 2.089.310
Število moških - 1. julij 8.932 1.045.835
Število žensk - 1. julij 9.810 1.043.475
Gostota naseljenosti - 1. julij 291 103
Naravni prirast -87 -1.260
Skupni prirast 29 14.953
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 7,6 9,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 12,2 9,9
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -4,6 -0,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 6,2 7,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 1,5 7,2
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 46,4 43,4
Indeks staranja - 1. julij 188,5 132,9
Indeks staranja za moške - 1. julij 149,7 110,3
Indeks staranja za ženske - 1. julij 229,1 156,7
Število vrtcev 10 966
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 732 87.708
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 84,5 81,2
Število učencev v osnovnih šolah 1.699 190.156
Število dijakov (po prebivališču) 570 72.738
Število študentov (po prebivališču) 598 76.728
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 32 37
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 6 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 6.803 894.229
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 12.402 894.229
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 11.726 801.909
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 676 92.320
Stopnja delovne aktivnosti (%) 58,1 66,0
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.676,97 1.753,84
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.096,19 1.133,50
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 95,6 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 96,7 100,0
Število podjetij 1.852 205.139
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 1.321.279 121.356.615
Število stanovanj - 1. januar ... ...
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) ... ...
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) ... ...
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) ... ...
Število osebnih avtomobilov - 31. december 10.288 1.165.371
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev) - 31. december 548 556
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 9,8 10,2
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 11.266 749.250
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 601 359

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat