PODATKI ZA LETO 2019 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 54 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 4.133 2.089.310
Število moških - 1. julij 2.027 1.045.835
Število žensk - 1. julij 2.106 1.043.475
Gostota naseljenosti - 1. julij 77 103
Naravni prirast 25 -1.260
Skupni prirast 45 14.953
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 12,6 9,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 6,5 9,9
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) 6,0 -0,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 4,8 7,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 10,9 7,2
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 43,2 43,4
Indeks staranja - 1. julij 132,1 132,9
Indeks staranja za moške - 1. julij 107,0 110,3
Indeks staranja za ženske - 1. julij 161,4 156,7
Število vrtcev 1 966
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 178 87.708
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 80,3 81,2
Število učencev v osnovnih šolah 392 190.156
Število dijakov (po prebivališču) 176 72.738
Število študentov (po prebivališču) 198 76.728
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 48 37
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 8 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 1.818 894.229
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 1.111 894.229
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 865 801.909
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 247 92.320
Stopnja delovne aktivnosti (%) 68,6 66,0
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.517,76 1.753,84
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.003,02 1.133,50
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 86,5 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 88,5 100,0
Število podjetij 416 205.139
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 59.597 121.356.615
Število stanovanj - 1. januar ... ...
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) ... ...
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) ... ...
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) ... ...
Število osebnih avtomobilov - 31. december 2.423 1.165.371
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev) - 31. december 584 556
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 11,1 10,2
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 1.223 749.250
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 296 359

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat