PODATKI ZA LETO 2022 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 74 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 3.169 2.108.732
Število moških - 1. julij 1.610 1.059.168
Število žensk - 1. julij 1.559 1.049.564
Gostota naseljenosti - 1. julij 43 104
Naravni prirast 9 -4.865
Skupni prirast 63 10
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 10,1 8,4
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 7,3 10,7
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) 2,8 -2,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 17,0 7,0
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 19,9 4,6
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 42,1 43,9
Indeks staranja - 1. julij 102,1 141,8
Indeks staranja za moške - 1. julij 91,2 119,9
Indeks staranja za ženske - 1. julij 112,9 165,1
Število vrtcev 1 992
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 175 86.177
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 81 82
Število učencev v osnovnih šolah 311 197.062
Število dijakov (po prebivališču) 119 77.462
Število študentov (po prebivališču) 109 79.987
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 34 38
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 7 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 1.470 921.998
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 755 921.998
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 563 824.134
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 192 97.864
Stopnja delovne aktivnosti (%) 72,4 68,6
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.673,77 2.023,92
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.127,06 1.318,64
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 82,7 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 85,5 100,0
Število podjetij 240 221.483
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 59.484 165.285.133
Število stanovanj - 1. januar 1.403 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 443 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 62 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 88,7 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 2.030 1.207.755
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 629 571
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 11,6 10,9
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 842 760.838
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 266 361

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat