PODATKI ZA LETO 2020 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 48 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 3.018 2.100.126
Število moških - 1. julij 1.537 1.054.483
Število žensk - 1. julij 1.481 1.045.643
Gostota naseljenosti - 1. julij 63 104
Naravni prirast 6 -5.249
Skupni prirast 51 13.116
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 9,6 8,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 7,6 11,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) 2,0 -2,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 14,9 8,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 16,9 6,2
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 41,2 43,6
Indeks staranja - 1. julij 88,4 135,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 75,7 113,5
Indeks staranja za ženske - 1. julij 103,1 159,4
Število vrtcev 1 975
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 181 86.193
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 68,9 80,6
Število učencev v osnovnih šolah 353 193.158
Število dijakov (po prebivališču) 105 73.854
Število študentov (po prebivališču) 138 82.694
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 45 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 12 7
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 1.359 888.918
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 448 888.918
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 293 794.623
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 155 94.296
Stopnja delovne aktivnosti (%) 69,2 65,6
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.644,26 1.856,20
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.092,93 1.208,65
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 88,6 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 90,4 100,0
Število podjetij 160 206.220
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 39.477 113.691.184
Število stanovanj - 1. januar 1.156 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 381 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 69 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 92,4 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 1.811 1.170.690
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 597 555
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 9,9 10,4
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 732 745.782
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 242 355

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat