PODATKI ZA LETO 2021 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 63 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 5.057 2.107.007
Število moških - 1. julij 2.581 1.058.128
Število žensk - 1. julij 2.476 1.048.879
Gostota naseljenosti - 1. julij 81 104
Naravni prirast 15 -4.277
Skupni prirast 49 -1.797
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 9,5 9,0
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 6,5 11,0
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) 3,0 -2,0
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 6,7 1,2
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 9,7 -0,9
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 45,1 43,8
Indeks staranja - 1. julij 150,7 138,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 139,1 116,8
Indeks staranja za ženske - 1. julij 162,9 161,9
Število vrtcev 5 980
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 177 85.957
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 70 81
Število učencev v osnovnih šolah 405 195.414
Število dijakov (po prebivališču) 177 75.414
Število študentov (po prebivališču) 163 81.715
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 32 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 6 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 2.137 900.262
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 1.140 900.262
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 908 804.432
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 232 95.830
Stopnja delovne aktivnosti (%) 67,7 66,7
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.546,69 1.969,59
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.028,12 1.270,30
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 78,5 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 80,9 100,0
Število podjetij 462 211.188
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 110.475 137.819.826
Število stanovanj - 1. januar 2.026 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 403 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 82 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 96,9 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 3.312 1.189.457
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 653 564
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 12,6 10,6
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 2.325 769.030
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 460 365

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat