PODATKI ZA LETO 2018 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 367 20.273
Število prebivalcev - 1. julij 3.052 2.070.050
Število moških - 1. julij 1.505 1.030.234
Število žensk - 1. julij 1.547 1.039.816
Gostota naseljenosti - 1. julij 8 102
Naravni prirast -14 -900
Skupni prirast -1 14.028
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 7,5 9,5
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 12,1 9,9
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -4,6 -0,4
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 4,3 7,2
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) -0,3 6,8
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 47,8 43,3
Indeks staranja - 1. julij 227,8 130,6
Indeks staranja za moške - 1. julij 200,6 107,8
Indeks staranja za ženske - 1. julij 253,4 154,8
Število vrtcev 1 968
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 83 87.147
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 82,5 80,5
Število učencev v osnovnih šolah 217 184.101
Število dijakov (po prebivališču) 91 73.110
Število študentov (po prebivališču) 89 75.991
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 29 37
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 7 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 1.281 872.772
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 1.214 872.772
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 1.024 780.203
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 191 92.569
Stopnja delovne aktivnosti (%) 66,6 64,5
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.461,60 1.681,55
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 978,03 1.092,74
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 86,9 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 89,5 100,0
Število podjetij 461 200.174
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 137.207 117.040.613
Število stanovanj - 1. januar 2.627 852.181
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 862 412
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 56 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 68,7 81,5
Število osebnih avtomobilov - 31. december 1.699 1.143.150
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev) - 31. december 56 55
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,1 10,1
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 1.659 747.535
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 544 361

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat.