PODATKI ZA LETO 2020 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 367 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 3.193 2.100.126
Število moških - 1. julij 1.586 1.054.483
Število žensk - 1. julij 1.607 1.045.643
Gostota naseljenosti - 1. julij 9 104
Naravni prirast -13 -5.249
Skupni prirast 167 13.116
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 6,0 8,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 10,0 11,4
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -4,1 -2,5
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 56,4 8,7
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 52,3 6,2
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 47,9 43,6
Indeks staranja - 1. julij 228,7 135,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 205,5 113,5
Indeks staranja za ženske - 1. julij 251,6 159,4
Število vrtcev 1 975
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 67 86.193
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 58,4 80,6
Število učencev v osnovnih šolah 207 193.158
Število dijakov (po prebivališču) 86 73.854
Število študentov (po prebivališču) 83 82.694
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 26 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 7 7
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 1.324 888.918
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 1.258 888.918
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 1.066 794.623
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 192 94.296
Stopnja delovne aktivnosti (%) 66,8 65,6
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.640,49 1.856,20
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.095,34 1.208,65
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 88,4 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 90,6 100,0
Število podjetij 478 206.220
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 131.039 113.691.184
Število stanovanj - 1. januar 2.666 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 822 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 55 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 68,9 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 1.735 1.170.690
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 535 555
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,5 10,4
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 1.694 745.782
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 531 355

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat