PODATKI ZA LETO 2019 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 367 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 3.074 2.089.310
Število moških - 1. julij 1.520 1.045.835
Število žensk - 1. julij 1.554 1.043.475
Gostota naseljenosti - 1. julij 8 103
Naravni prirast -12 -1.260
Skupni prirast 25 14.953
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 6,5 9,3
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 10,4 9,9
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -3,9 -0,6
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 12,0 7,8
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 8,1 7,2
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 47,8 43,4
Indeks staranja - 1. julij 228,7 132,9
Indeks staranja za moške - 1. julij 207,6 110,3
Indeks staranja za ženske - 1. julij 248,4 156,7
Število vrtcev 1 966
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 77 87.708
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 83,3 81,2
Število učencev v osnovnih šolah 212 190.156
Število dijakov (po prebivališču) 81 72.738
Število študentov (po prebivališču) 92 76.728
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 30 37
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 7 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 1.315 894.229
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 1.256 894.229
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 1.071 801.909
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 185 92.320
Stopnja delovne aktivnosti (%) 68,7 66,0
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.527,47 1.753,84
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.013,69 1.133,50
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 87,1 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 89,4 100,0
Število podjetij 475 205.139
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 144.481 121.356.615
Število stanovanj - 1. januar ... ...
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) ... ...
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) ... ...
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) ... ...
Število osebnih avtomobilov - 31. december 1.725 1.165.371
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev) - 31. december 561 556
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 10,2 10,2
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 1.789 749.250
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 582 359

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat