PODATKI ZA LETO 2021 OBČINA SLOVENIJA
Površina km2 - 1. januar 246 20.271
Število prebivalcev - 1. julij 19.741 2.107.007
Število moških - 1. julij 10.179 1.058.128
Število žensk - 1. julij 9.562 1.048.879
Gostota naseljenosti - 1. julij 80 104
Naravni prirast -6 -4.277
Skupni prirast 21 -1.797
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev) 10,9 9,0
Umrli (na 1.000 prebivalcev) 11,2 11,0
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev) -0,3 -2,0
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev) 1,4 1,2
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev) 1,1 -0,9
Povprečna starost prebivalcev - 1. julij 42,8 43,8
Indeks staranja - 1. julij 116,9 138,7
Indeks staranja za moške - 1. julij 99,8 116,8
Indeks staranja za ženske - 1. julij 135,7 161,9
Število vrtcev 9 980
Število otrok v vrtcih (po izvajalcu predšolske vzgoje) 757 85.957
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let) 73 81
Število učencev v osnovnih šolah 2.045 195.414
Število dijakov (po prebivališču) 753 75.414
Število študentov (po prebivališču) 751 81.715
Število študentov (na 1.000 prebivalcev) 38 39
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev) 9 8
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču) 8.826 900.262
Število delovno aktivnih prebivalcev (po delovnem mestu) 7.543 900.262
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu) 6.527 804.432
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu) 1.016 95.830
Stopnja delovne aktivnosti (%) 71,4 66,7
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.796,27 1.969,59
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR) 1.176,00 1.270,30
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100) 91,2 100,0
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100) 92,6 100,0
Število podjetij 1.834 211.188
Prihodek podjetij (1.000 EUR) 828.646 137.819.826
Število stanovanj - 1. januar 7.322 864.323
Število stanovanj (na 1.000 prebivalcev) 372 410
Tri- ali večsobna stanovanja (% med vsemi stanovanji) 76 62
Povprečna uporabna površina stanovanj (m2) 95,3 83,3
Število osebnih avtomobilov - 31. december 12.571 1.189.457
Število osebnih avtomobilov (na 1.000 prebivalcev) - 31. december 637 564
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta) - 31. december 12,3 10,6
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom (tone) 8.559 769.030
Komunalni odpadki zbrani z javnim odvozom (kg/preb.) 434 365

Več podatkov najdete v podatkovni bazi SiStat