Prihodi in prenočitve turistov po skupinah turističnih krajev

Leta 2016 je bilo v turističnih nastanitvenih objektih evidentiranih 4.317.500 prihodov turistov in približno 11.180.700 njihovih prenočitev.

Zdraviliški turizem je v Sloveniji zelo pomembna turistična dejavnost. Razširjen je predvsem v zdraviliškoturističnih središčih v občinah vzhodne Slovenije. V zadnjem desetletju se je poleg programov zdravljenja in rehabilitacije zelo razširila dodatna ponudba (termalni zabaviščni kompleksi in storitve za dobro počutje).

Največ prenočitev turistov je bilo v 2016 prav v zdraviliških krajih, ki ležijo v občinah Brežice, Dobrna, Dolenjske Toplice, Laško, Lendava, Moravske Toplice, Podčetrtek, Ptuj, Radenci, Rogaška Slatina, Šmarješke Toplice, Šoštanj, Veržej in Zreče. V teh občinah je bilo evidentiranih skupaj 21 % vseh prihodov in 28 % vseh prenočitev turistov v državi.

Gorski turistični kraji so med turisti priljubljena destinacija – v zimski sezoni za smučanje, v poletni za planinarjenje. V poletnih mesecih so ti kraji čedalje bolj priljubljeni med ljubitelji adrenalinskih športov (čolnarjenje, rafting, soteskanje, jadralno padalstvo itd.).

Gorski turistični kraji ležijo pretežno v območju Julijskih Alp, Kamniško-Savinjskih Alp, Karavank in na območju Pohorja. V naslednjih občinah je bilo skupaj evidentiranih 27 % vseh prihodov in 26 % vseh prenočitev turistov v državi: Bled, Bohinj, Bovec, Cerklje na Gorenjskem, Cerkno, Črna na Koroškem, Gorje, Gornji Grad, Hoče -Slivnica, Jesenice, Jezersko, Kamnik, Kobarid, Kranjska Gora, Ljubno, Lovrenc na Pohorju, Luče, Mežica, Mislinja, Mozirje, Nazarje, Preddvor, Prevalje, Radovljica, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Ruše, Slovenska Bistrica, Solčava, Tolmin, Tržič, Vitanje, Vuzenica, Železniki in Žirovnica.

Ob kratki slovenski obali leži več turističnih krajev, ki so med turisti še posebej priljubljeni v poletni sezoni. Ti kraji ležijo na območju samo štirih občin, katerih središča so Ankaran, Izola, Koper in Piran. V omenjenih obmorskih krajih je bilo v letu 2016 evidentiranih 17 % prihodov med vsemi prihodi turistov in 21 % prenočitev med vsemi prenočitvami turistov v državi.

Mesto Ljubljana, prestolnica Slovenije, pritegne obiskovalce s svojimi zgodovinskimi, etničnimi, kulturnimi, naravnogeografskimi, urbanistično-arhitektonskimi in drugimi značilnostmi. V Ljubljani se v veliki meri odvija kongresni in poslovni turizem. V letu 2015 je bilo v občini Ljubljana evidentiranih 16 % vseh prihodov in 20 % vseh prenočitev turistov v državi.

V mestnih občinah, katerih kraji niso razvrščeni med zdraviliške, gorske ali obmorske, je bilo v letu 2016 zabeleženih 9 % vseh prihodov in 7 % vseh prenočitev turistov v državi. Te občine so: Celje, Kranj, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Slovenj Gradec in Velenje.

Vsi preostali kraji v preostalih 150 občinah, ki niso razvrščeni v nobeno od prej omenjenih skupin turističnih krajev, so opredeljeni kot drugi kraji. Tudi ti privabljajo turiste, saj so privlačni zaradi naravno-geografskih danosti in družbeno-geografskih značilnosti; v teh krajih (občinah) je bilo evidentiranih 10 % vseh prihodov in 7 % vseh prenočitev turistov v državi.