V katerih občinah so povprečne plače višje od državnega povprečja?

Višje povprečne bruto plače od državnega povprečja je v 2016 imelo le 23 občin. Med temi so po višini povprečne mesečne bruto plače izstopale naslednje: Cerklje na Gorenjskem (za 45 % višja od slovenskega povprečja), Ljubljana (za 15 %) in Novo mesto (za 13 %). V vsaki izmed preostalih 20 občin so bile povprečne mesečne bruto plače višje od slovenskega povprečja za manj kot 10 %. Za povprečne mesečne neto plače je veljalo podobno. Vse občine, ki so imele v letu 2016 najvišje povprečne mesečne bruto plače, so imele tudi povprečne mesečne neto plače za najmanj 10 % višje od slovenskega povprečja. Med vsemi občinami pa je bilo 11 % takih, ki so imele  povprečno mesečno neto plačo višjo od slovenskega povprečja.

Kar 189 občin je imelo povprečno mesečno bruto plačo nižjo od povprečne mesečne bruto plače v celotni Sloveniji. Podatki med posameznimi občinami v tej skupini pa spet kažejo velike razlike: 19 občin je imelo za več kot 20 % nižjo povprečno mesečno bruto plačo od slovenskega povprečja. Med temi so bile v najslabšem položaju naslednje občine: Kostanjevica na Krki (povprečna mesečna bruto plača za 31 % nižja od slovenskega povprečja) in Osilnica (povprečna mesečna bruto plača za 35 % nižja od slovenskega povprečja) ter Rečica ob Savinji (za 26 %). Tudi povprečne mesečne neto plače so bile v teh občinah najnižje v državi.

Po višini povprečnih mesečnih bruto in neto plač se je med statističnimi regijami najbolj dvignila nad slovensko povprečje osrednjeslovenska statistična regija, in sicer je bila povprečna mesečna plača v tej regiji v bruto znesku za 11 %, v neto znesku pa za 9 % višja od slovenskega povprečja. V statistični regiji jugovzhodna Slovenija je bila povprečna plača približno enaka slovenskemu povprečju, medtem ko je bila v preostalih desetih statističnih regijah nižja od tega povprečja. Najizraziteje sta za tem povprečjem zaostajali povprečni mesečni plači v primorsko-notranjski in zasavski statistični regiji, in sicer v bruto znesku za 12 % oz. 11 %, v neto znesku pa za 10 % oz. 9 %.

Indeks povprečne mesečne bruto plače, občine, Slovenija, 2016

Indeks povprečne mesečne neto plače, občine, Slovenija, 2016

Občine z najvišjim indeksom bruto plače
Ime 
Cerklje na Gorenjskem 145
Ljubljana115
Novo mesto113
Ruše110
Komenda109

 Občine z najnižjim indeksom bruto plače

Ime 
Osilnica 65
Kostanjevica na Krki69
Rečica ob Savinji70
Gornji Petrovci71
Odranci72