Najvišja povprečna mesečna bruto plača več kot dvakrat višja od najnižje

Povprečna mesečna plača oziroma letno povprečje mesečnih plač na osebo, zaposleno pri pravnih osebah v Slovenji, je v letu 2016 znašala v bruto znesku 1.585 EUR, v neto znesku pa 1.030 EUR. Razlike v višini povprečnih plač med občinami so bile zelo velike.

Najvišjo povprečno mesečno plačo, bruto (2.297 EUR) in neto (1.405 EUR), je v letu 2016 imela občina Cerklje na Gorenjskem. Sledili sta občini Ljubljana (1.829 EUR bruto, 1.160 EUR neto) in Novo mesto (1.783 EUR bruto, 1.150 EUR neto).

Najnižjo povprečno mesečno plačo (bruto in neto) so imele občine Osilnica (bruto: 1.027 EUR; neto: 715 EUR), Kostanjevica na Krki (bruto: 1.089 EUR; neto: 748 EUR) in Rečica ob Savinji (bruto: 1.103 EUR; neto: 759 EUR).