Delež delovno aktivnih višji od slovenskega povprečja v več kot polovici občin

Stopnja delovne aktivnosti je bila v letu 2016 v celotni Sloveniji 59,6-odstotna; to pomeni, da je bilo med delovno sposobnim prebivalstvom nekaj manj kot 60 % prebivalcev delovno aktivnih (tj. zaposlenih ali samozaposlenih).

Višji delež delovno aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci (tj. prebivalci, starimi 15–64 let) od slovenskega povprečja je dosegalo 112 občin ali 53 % vseh občin. Najvišji delež delovno aktivnih je izkazovala občina Žiri (69 %), sledile so Šmarješke Toplice (68,8 %), Železniki (68,1 %), Komenda (67,1 %), Preddvor (66,9 %) ter Horjul in Trzin (po 66,8 %).

Med statističnimi regijami je bila tudi po deležu delovno aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci prva primorsko-notranjska statistična regija (63,1 %).

Nižje deleže delovno aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci od slovenskega povprečja (tj. pod 58,2 %) je imelo 100 občin ali 47 % vseh občin. Najnižje vrednosti so izkazovale občine Kuzma (31,7 %) ter Rogašovci (35,7 %) in Hodoš (35,9 %).

Na ravni regij je bila po deležu delovno aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci na zadnjem mestu pomurska statistična regija (51,3 %).

Stopnja delovne aktivnosti, občine, Slovenija, 2016

Občine z najvišjo stopnjo delovne aktivnosti

Ime %
Žiri69,0
Šmarješke Toplice68,8
Železniki68,1
Komenda67,1
Preddvor66,9Občine z najnižjo stopnjo delovne aktivnosti

Ime   %
Kuzma 31,7
Rogašovci 35,7
Hodoš35,9
Grad41,3
Osilnica41,4