Stopnja registrirane brezposelnosti v večini občin višja med ženskami kot med moškimi

Prav tako kot pri delovni aktivnosti se moški in ženski del prebivalstva precej razlikujeta tudi pri brezposelnosti. V letu 2016 je bila stopnja registrirane brezposelnosti med ženskami v večini občin – približno v 93 % vseh občin – višja kot med moškimi. Na ravni Slovenije je relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in med stopnjo registrirane brezposelnosti za moške znašala 21,6 %. Na ravni občin pa je bila ta razlika največja (znašala je nad 100 %) v naslednjih šestih občinah: Osilnica, Žetale, Veržej, Črna na Koroškem, Bistrica ob Sotli in Mežica. V prvi omenjeni, Osilnici, je ta razlika znašala 385 %. Delež brezposelnih žensk med vsemi aktivnimi ženskami je bil nižji od deleža brezposelnih moških med vsemi aktivnimi moškimi le v 14 občinah.

Stopnja registrirane brezposelnosti na ravni statističnih regij je bila v vseh statističnih regijah za ženske višja kot za moške. Relativna razlika med stopnjama registrirane brezposelnosti za posamezni spol je bila največja v koroški statistični regiji (51,1 %), najnižja pa v osrednjeslovenski statistični regiji (2,6 %). Ena nižjih je bila še v zasavski statistični regiji (8,7 %).