Stopnja registrirane brezposelnosti v polovici občin manj kot 10-odstotna

Stopnja registrirane brezposelnosti pove, kolikšen je odstotek registriranih brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom. V letu 2016 je ta delež v celotni Sloveniji znašal 11,2 %. Registriranih brezposelnih oseb je bilo namreč 103.152. Delež registriranih brezposelnih moških (10,2 %) je bil nižji od deleža registriranih brezposelnih žensk (12,4 %).

Višjo stopnjo registrirane brezposelnosti od slovenskega povprečja je v letu 2016 izkazovalo 37 % občin (79 občin). Večina občin z najvišjimi vrednostmi tega kazalnika je sodila v vzhodno in severovzhodno Slovenijo.

Z najvišjo brezposelnostjo so se v letu 2016 spopadale občine Rogašovci (24,1 %), Dobrovnik (22,8 %) in Kočevje (22,2 %).

Na ravni regij je bila stopnja registrirane brezposelnosti v 2016 najvišja v pomurski statistični regiji (17,4-odstotna).

Med ekonomsko razvitejše dele države sodijo občine, ki ležijo v osrednji in zahodni Sloveniji; tam so tudi stopnje registrirane brezposelnosti praviloma nižje. V letu 2016 je bila stopnja registrirane brezposelnosti najnižja v občinah Gorenja vas - Poljane (4,5 %), Železniki (4,6 %) in Žiri (4,7 %).

Na ravni statističnih regij je imela najnižjo stopnjo registrirane brezposelnosti gorenjska statistična regija (7,6 %).

Občine z najvišjo stopnjo registrirane brezposelnosti

Ime %
Rogašovci24,1
Dobrovnik22,8
Kočevje22,2
Kuzma21,5
Cankova21,4


Občine z najnižjo stopnjo registrirane brezposelnosti

Ime %
Gorenja vas-Poljane4,5
Železniki4,6
Žiri4,7
Cerklje na Gorenjskem5,2
Cerkno5,3