Delež aktivnih prebivalcev v dveh tretjinah občin višji od slovenskega povprečja

V letu 2016 je bilo v Sloveniji med delovno sposobnimi prebivalci (tj. osebami, starimi 15–64 let) 67,1 % aktivnih prebivalcev (tj. delovno aktivnih prebivalcev in registriranih brezposelnih oseb skupaj). Višji delež aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci ali – z drugimi besedami – višjo stopnjo aktivnosti od slovenskega povprečja je v tem letu imelo 100 občin ali 47 % vseh občin. Razlika med najvišjo in najnižjo stopnjo aktivnosti v posamezni občini je znašala 32 odstotnih točk. Visoke stopnje aktivnosti so imele občine Bloke, Šmarješke Toplice in Žiri, Cerknica, Nazarje, Trzin, Ivančna Gorica, Komenda (vsaka nad 71,5 %).

Na ravni statističnih regij je bil delež aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci najvišji v primorsko-notranjski statistični regiji (70 %).

Najnižjo stopnjo aktivnosti je izkazovala občina Kuzma (40 %). Nizke vrednosti tega podatka so imele še občine Hodoš (44 %), Rogašovci (47 %) in Zavrč (48 %).

Na ravni statističnih regij je bil delež aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci najnižji v pomurski statistični regiji (62 %).

Stopnja delovne aktivnosti, občine, Slovenija, 2016

<="" span="" style="color:#333333;font-family:Verdana, Arial;font-size:11px;background-color:#ffffff;">Stopnja delovne aktivnosti za moške, občine, Slovenija, 2016

Stopnja delovne aktivnosti za ženske, občine, Slovenija, 2016