S koliko stanovanji razpolagamo?

Stanovanjski sklad v Sloveniji je v začetku leta 2015 obsegal nekaj več kot 845.400 stanovanj. Število stanovanj po posameznih občinah je zelo različno. Največ stanovanj je v večjih in gosto poseljenih mestnih območjih. Skoraj vsako 7. stanovanje v državi je v občini Ljubljana; v začetku leta 2015 je bilo namreč v tej občini že skoraj 127.000 stanovanj. Vsako 16. stanovanje v Sloveniji pa je bilo locirano v občini Maribor; ta občina je imela v začetku leta 2015 nekaj več kot 52.300 stanovanj in je bila po številu stanovanj druga v državi. Najmanj stanovanj je v prebivalstveno majhnih občinah: občina Hodoš je imela na primer v začetku leta 2015 137 stanovanj; sledile so občine Solčava z 236, Kobilje z 240, Osilnica pa z 243 stanovanji.

Število stanovanj na 1.000 prebivalcev je v nekaterih občinah veliko večje kot v celotni državi. Na ravni Slovenije se na primer 1.000 prebivalcev razporedi povprečno na 410 stanovanj, v občini Kostel pa je povprečno 952 stanovanj na 1.000 prebivalcev; to pomeni, da je v tej občini povprečno za skoraj vsakega prebivalca na voljo eno stanovanje. Število stanovanj na 1.000 prebivalcev je večje od povprečja v Sloveniji še v mnogih drugih občinah, na primer v občinah Bovec (832 stanovanj na 1.000 prebivalcev), Kranjska Gora (728), Osilnica (650), Cirkulane (637), Bohinj (631). Obenem pa so povprečne površine stanovanj v marsikateri občini izmed tistih, ki imajo razmeroma nizko število stanovanj na 1.000 prebivalcev, med največjimi v državi.

Število stanovanj, občine, Slovenija, 2015

Občine z največjim številom stanovanj na 1.000 prebivalcev
Ime  
Kostel 952
Bovec      832
Kranjska Gora 728
Osilnica650
Cirkulane    637Občine z najmanjšim številom stanovanj na 1.000 prebivalcev

Ime 
Odranci304
Naklo 305
Šenčur318
Horjul320
Vodice322