Dve tretjini stanovanj zgrajeni po letu 1971

Po podatkih iz registra nepremičnin z začetka leta 2015 sta bili zgrajeni več kot dve tretjini stanovanj v obdobju od 1971 do 2015. Najintenzivneje so se stanovanja gradila v desetletju od 1971 do 1980, saj so v tem obdobju zgrajena stanovanja 21 % celotnega stanovanjskega sklada. V tretjini občin so bila v tem desetletju zgrajena stanovanja 20–40 % stanovanj stanovanjskega sklada posamezne občine, v drugi tretjini občin pa so prav tak delež (20–40 %) predstavljala stanovanja, ki so bila zgrajena pred letom 1918. V četrtini občin je bilo največ stanovanj (v odstotkih) zgrajenih po letu 2000. V vsaki od naslednjih občin so po letu 2000 zgradili več kot 30 % vseh stanovanj: Škofljica, Trzin, Dol pri Ljubljani, Benedikt, Ankaran in Komenda.

Ocene za leto 2016 kažejo, da je bilo v tem letu v Sloveniji dograjenih nekaj manj kot 3.000 stanovanj, kar je 0,4 % vseh stanovanj v stanovanjskem skladu. V tem podatku so zajeta stanovanja, ki so bila v tekočem letu na novo zgrajena ali pridobljena s spremembo namembnosti in v katerih so potekala gradbena, obrtniška in/ali inštalacijska dela. Največ stanovanj (v odstotkih) je bilo v 2016 dokončanih v obalno-kraški (63,7 %) in pomurski statistični regiji (58,2 %), najmanj pa v regiji jugovzhodna Slovenija (33,2 %). Po številu dokončanih stanovanj sta med občinami izstopali občini Ljubljana (171) in Izola (96). Stanovanja, ki so bila dokončana v letu 2016, so merila povprečno 151 m2. V šestih občinah (Horjul, Hodoš, Jezersko, Osilnica, Gorje in Podvelka) pa v tem letu ni bilo dokončano nobeno stanovanje.

Število stanovanj, zgrajenih po časovnih obdobjih, občine, Slovenija, 2015