Koliko nas živi v Sloveniji?

Sredi leta 2016 je v Sloveniji živelo 2.064.241 prebivalcev ali 0,1 % več kot sredi leta 2015; žensk je bilo 1.040.369, moških pa 1.023.872.

V 2016 se je število prebivalcev glede na leto prej povečalo v 104 občinah, v eni se ni spremenilo, v 107 občinah pa je upadlo.

Število prebivalcev, občine, Slovenija, 2016

Občine z največjim številom
prebivalcev

Ime 
Ljubljana288.179
Maribor110.543
Kranj56.081
Koper51.140
Celje49.221Občine z najmanjšim številom
prebivalcev
Ime 
Osilnica370 
Hodoš372 
Solčava521 
Kobilje570 
Jezersko618