povprečna starost moških je nižja od povprečne starosti žensk

Povprečna starost prebivalcev Slovenije je sredi leta 2016 znašala 42,9 leta. Moški so bili v povprečju stari 41,4 leta, ženske pa 44,3 leta. Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu je za deklice, rojene v letu 2016, znašalo 84 let, za dečke 78 let.

V letu 2016 bila povprečna starost prebivalcev najvišja v občini Kostel (50,0 leta); sledili so prebivalci občin Osilnica (49,4 leta) in Hodoš (49,3 leta). Čeprav so bili v povprečju najstarejši prebivalci iz dveh občin, ki sta del statistične regije jugovzhodna Slovenija, pa ta regija ni bila »najstarejša«; najvišjo povprečno starost prebivalstva so namreč v tem letu izkazovale obalno-kraška, pomurska in goriška statistična regija (44 ali več let).

Le v 13 občinah (to je v 6 % občin) je bila povprečna starost prebivalstva pod 40 let. V povprečju najmlajše prebivalstvo je živelo v občinah Gorenja vas - Poljane in Komenda; povprečna starost prebivalcev teh občin je bila manj kot 38 let.

Na ravni statističnih regij je bila povprečna starost prebivalcev v letu 2016 najnižja v osrednjeslovenski statistični regiji (41,5 leta).

Povprečna starost moških, občine, Slovenija, 2016


Povprečna starost žensk, občine, Slovenija, 2016

Občine s povprečno najstarejšimi prebivalci

Ime Leta
Kostel 50,0
Osilnica49,4
Hodoš49,3
Šalovci47,8
Kranjska Gora47,6


Občine s povprečno najmlajšimi prebivalci

Ime Leta
Komenda 37,9
Gorenja vas - Poljane 38,0
Benedikt 38,7
Moravče39,0
Lukovica39,0