V katerih občinah se je število prebivalcev povečalo?

Skupni prirast prebivalstva – to sta naravni in selitveni prirast skupaj – je v letu 2016 v celotni Sloveniji znašal 0,8 prebivalca na 1.000 prebivalcev. Pozitivni skupni prirast so imele 104 občine; v večini teh občin sta bila pozitivna oba prirasta, naravni in tudi selitveni. Najvišji skupni prirast je imela občina Zavrč (55,1 na 1.000 prebivalcev).

V 106 občinah je bil skupni prirast negativen; med temi je bilo število odseljenih na 1.000 prebivalcev najvišje v občinah Grad, Kobilje, Šentrupert, Sveti Tomaž in Hodoš; skupni prirast v teh občinah je bil nižji od –20 prebivalcev na 1.000 prebivalcev.

Na ravni statističnih regij je bil pozitivni skupni prirast prebivalstva največji v osrednjeslovenski statistični regiji (4,9 prebivalca na 1.000 prebivalcev); pomurska statistična regija pa je imela najvišji negativni skupni prirast (–5,2 prebivalca na 1.000 prebivalcev).

Selitveni prirast s tujino, občine, Slovenija, 2016

Občine z največjim skupnim prirastom na 1.000 prebivalcev

Ime 
Zavrč55,1
Podlehnik34,3
Škofljica27,3
Cirkulane 23,5
Borovnica23,3Občine z najmanjšim skupnim prirastom na 1.000 prebivalcev

Ime
Hodoš-21,5
Sveti Tomaž-21,7
Šentrupert -24,3
Kobilje-24,6
Grad-26,2