V slovenskih občinah je več starega kot mladega prebivalstva

Za Slovenijo je značilno, da ima od sredine leta 2003 več starega kot mladega prebivalstva. Delež prebivalcev, starih 65 ali več let, je sredi leta 2016 znašal 18,7 %; delež prebivalcev, mlajših od 15 let, pa je znašal 14,9 %. Indeks staranja, to je vrednost, ki izraža razmerje med številom oseb, starih 65 ali več let, in številom oseb, mlajših od 15 let, je znašal 125,4. To pomeni, da je bilo v državi na 100 oseb, mlajših od 15 let, 125 oseb, starih najmanj 65 let. Razlike med spoloma so zelo izrazite. Med žensko populacijo je namreč delež starih v primerjavi z mladimi veliko večji kot med moškimi (indeks staranja je sredi leta 2016 znašal za ženske 150,7, za moške pa 101,6).

Občine z najvišjimi indeksi staranja (z vrednostmi nad 200) so si v 2016 sledile takole: Hodoš (274), Osilnica (270), Šalovci (252), Kostel (251), Kranjska Gora (216), Gornji Petrovci (215) in Bovec (204). Omenjeni občini Osilnica in Hodoš sodita v statistično regijo jugovzhodna Slovenija, ki je sicer med statističnimi regijami imela najnižji indeks staranja (110,2). Največji delež starejšega prebivalstva je imela pomurska statistična regija (indeks staranja 153,8).

Najugodnejše razmerje med mlajšimi in starejšimi, to pomeni indeks staranja pod 100, je v letu 2016 imelo 26 občin. Prva med temi je bila občina Komenda; njen indeks staranja je znašal 63, kar pomeni, da je živelo v tej občini na 100 oseb, mlajših od 15 let, 63 oseb, starih 65 ali več let. Vrednost indeksa staranja je bila nižja od 70 še v občini Gorenja vas – Poljane (68).

Indeks staranja, občine, Slovenija, 2016

Indeks staranja za moške, občine, Slovenija, 2016

Indeks staranja za ženske, občine, Slovenija, 2016

Občine z najvišjim indeksom staranja

Ime  
Hodoš274
Osilnica270
Šalovci 252
Kostel 251
Kranjska Gora216Občine z najnižjim indeksom staranja

Ime   
Komenda63 
Gorenja vas - Poljane68
Benedikt73
Škocjan73
Moravče76