Kako je država poseljena?

Za Slovenijo je značilna razpršena in redka poselitev. Prebivalstvo je zgoščeno v večjih urbanih središčih, reliefno razgibana območja s slabšimi naravnogeografskimi pogoji in prometno težje dostopna območja pa so redkeje poseljena.

V letu 2016 sta v Sloveniji na kvadratnem kilometru površine živela povprečno 102 prebivalca.

Občine se po poseljenosti zelo razlikujejo, saj so po površini in tudi po številu prebivalcev zelo različne. V 2016 je bila najgosteje poseljena občina Ljubljana; tam je na površini enega kvadratnega kilometra živelo povprečno nekaj več kot 1.000 (1.048) prebivalcev. Občina Ljubljana sodi v osrednjeslovensko statistično regijo, in med regijami je tudi ta najgosteje naseljena; na kvadratnem kilometru njene površine je živelo povprečno 231 prebivalcev. Druga najgosteje naseljena občina je bila občina Maribor s povprečno 749 prebivalci, tretja pa občina Izola s povprečno 557 prebivalci na kvadratnem kilometru površine.

Najredkeje naseljena občina je bila občina Solčava s komaj 5 prebivalci na kvadratnem kilometru površine, sledili sta občina Bovec (8 preb. na km2) in občina Jezersko (9 preb. na km2).

Med statističnimi regijami je bila najredkeje naseljena primorsko-notranjska regija; v tej regiji je na kvadratnem kilometru površine živelo povprečno 36 prebivalcev.

Gostota prebivalstva, občine, Slovenija, 2016

Najgosteje poseljene občine

Ime Število na km2
Ljubljana 1.048
Maribor 749
Izola 557
Miklavž na Dravskem polju523
Celje519Najredkeje poseljene občine

Ime Število na km2
Solčava
5
Bovec 8
Jezersko 9
Osilnica10
Kostel 11