Skoraj vsaka občina ima vrtec

Predšolsko vzgojo v vrtcih izvajajo javni in zasebni vrtci. Vanje se lahko vključijo otroci od dopolnjenih 11 mesecev do starosti ob vstopu v šolo. Predšolska vzgoja ni obvezna. Zagotavljanje predšolske vzgoje je ena izmed temeljnih nalog občine, zato vrtce ustanavljajo in financirajo občine.

V šolskem letu 2016/2017 je v Sloveniji delovalo 946 vrtcev in enot vrtcev. Vanje je bilo vključenih 86.284 otrok. V navedenem letu je imela vsaj en vrtec vsaka občina razen dveh (Osilnica in Jezersko). Največ vrtcev je bilo v prebivalstveno velikih občinah in v občinah z urbanimi središči. V občini Ljubljana jih je bilo 128, v občini Maribor 45, v občini Kranj 30, v občini Koper pa 26. Prebivalstveno manjše občine so imele tudi manj vrtcev.

Po velikosti – glede na število vpisanih otrok – se slovenski vrtci zelo razlikujejo. V letu 2016 je en vrtec obiskovalo povprečno 91 predšolskih otrok. Največ vpisanih otrok na vrtec je bilo v občinah Ribnica, Šentjernej, Trebnje, Komenda, Metlika, in sicer povprečno nad 300 otrok. Najmanjše vrtce po številu vpisanih otrok (pod 20 na vrtec) so imele prebivalstveno majhne občine: Kobilje, Šalovci, Solčava, Kostel, Hodoš.

V slovenskih vrtcih je en zaposlen strokovni delavec (vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja) skrbel povprečno za 8 otrok.

Število otrok na vrtec, občine, Slovenija, 2016

Občine z največjim številom otrok na vrtec

Ime 
Ribnica447
Šentjernej376
Trebnje342
Komenda341
Metlika       312
Občine z najmanjšim številom otrok na vrtec

Ime
Hodoš 8
Kostel10
Solčava13
Šalovci15
Kobilje17