Vsak 12. prebivalec Slovenije je osnovnošolec

V Sloveniji je osnovnošolsko izobraževanje obvezno in traja 9 let. Osnovna šola je za otroke in mladino brezplačna.

Eno izmed meril za ustanovitev občine je tudi to, da ima občina osnovno šolo. Glede na velikost in lego ter glede na število prebivalcev in njihovo poseljenost ima posamezna občina lahko več osnovnih šol (samostojnih šol, matičnih šol in podružnic).

V šolskem letu 2016/2017 je redni osnovnošolski program obiskovalo 176.898 učencev. Šolska vrata je jeseni 2016 učencem odprlo 772 osnovnih šol.

Prebivalstveno velike občine in občine z urbanimi središči imajo praviloma tudi največ osnovnih šol. To je leta 2016 veljalo za občine Ljubljana (55 osnovnih šol), Maribor (24), Kranj (17), Koper (15) in Kamnik (13).

Podatki za Slovenijo za leto 2016 kažejo, da je eno osnovno šolo obiskovalo povprečno 229 učencev. V 72 občinah je bilo povprečno število osnovnošolcev na eno osnovno šolo višje od slovenskega povprečja. Največ učencev na eno osnovno šolo, v povprečju nad 400, je bilo v občinah Mengeš (758), Žiri (524), Domžale (462), Ruše (460), Trzin (430), Prebold (427), Jesenice (426), Log - Dragomer (424), Ljubljana (424) in Vrhnika (404).

V povprečju najmanj učencev na osnovno šolo (manj kot 50) so imele šole v prebivalstveno manjših občinah: Kobilje (45), Šalovci (33), Jezersko (31), Solčava (26) in Hodoš (8).

Med statističnimi regijami je bilo največ osnovnošolcev na osnovno šolo v osrednjeslovenski statistični regiji, in sicer 317, najmanj osnovnošolcev na osnovno šolo pa v goriški statistični regiji, povprečno 146.

Učenci in učenke v osnovnih šolah, občine, Slovenija, 2016/2017

Občine z največjim številom učencev na osnovno šolo

Ime
Mengeš 758
Žiri 524
Domžale462
Ruše460
Trzin430Občine z najmanjšim številom učencev na osnovno šolo

Ime 
Hodoš8
Solčava26
Jezersko 31
Šalovci33
Kobilje45