Število študentov se zmanjšuje

Terciarno izobraževanje obsega višješolski strokovni in visokošolski dodiplomski in podiplomski študij; poteka na javnih in zasebnih višjih strokovnih šolah ter na javnih in zasebnih visokošolskih zavodih. Število rednih in izrednih študentov, vpisanih v programe terciarnega izobraževanja, se je dolga leta opazno povečevalo, s šolskim letom 2007/2008 pa je začelo upadati, predvsem zaradi zmanjševanja generacij.

V študijskem letu 2016/2017 je bilo v terciarno izobraževanje vpisanih 79.547 študentov, v študijskem letu 2000/2001 pa 91.494 študentov. Število vpisov v študijskem letu 2016/2017 je bilo za 13 % nižje kot pred šestnajstimi leti.