Študenti so 4 % prebivalstva Slovenije

V študijskem letu 2016/2017 je bilo v Sloveniji v terciarno izobraževanje vpisanih 79.547 študentov ali povprečno 39 študentov na 1.000 prebivalcev.

Glede na stalno prebivališče študentov so imele največ študentov na 1.000 prebivalcev občine Vodice (49), Vipava (48), ter Gorenja vas - Poljane, Cerkno, Nazarje, Naklo in Mozirje (vsaka po 47).

Najmanj študentov na 1.000 prebivalcev so imele prebivalstveno majhne občine: Hodoš (16), Osilnica (19), Apače (20) ter Juršinci, Cirkulane in Kostel (vsaka po 23).

Med statističnimi regijami je imela največ študentov na 1.000 prebivalcev goriška statistična regija (41), najmanj pa obalno-kraška statistična regija (31).

Študenti v terciarem izobraževanju, občine, Slovenija, 2016/2017


Občine z največjim številom študentov na 1.000 prebivalcev

Ime  
Vodice49
Vipava48
Cerkno47
Gorenja vas-Poljane47
Mozirje47Občine z najmanjšim številom študentov na 1.000 prebivalcev

Ime  
Hodoš       16
Osilnica19
Apače  20
Cirkulane23
Juršinci 23