Delež v srednje šole vpisanih dijakov se povečuje

Tudi število dijakov se v zadnjih letih nenehno zmanjšuje, prav tako zaradi negativnih demografskih gibanj – zmanjševanja rodnosti; posledica tega je upad števila prebivalcev v starostni skupini, tipični za srednješolsko izobraževanje.

V začetku šolskega leta 2016/2017 je bilo v srednješolsko izobraževanje vključenih 74.021 dijakov, v začetku šolskega leta 2000/2001 pa še 104.840; to pomeni, da se je število dijakov v šestnajstih letih zmanjšalo za 29 %. Nasprotno pa se je delež dijakov med prebivalstvom v starostni skupini od 15 do vključno 19 let povečal. V šolskem letu 2000/2001 je bilo vpisanih 77 % dijakov te starosti, šestnajst let pozneje – v šolskem letu 2016/2017 – pa 91 %.