Kateri srednješolski programi najbolj zanimajo dijake?

Srednješolsko izobraževanje v Sloveniji se deli na nižje in srednje poklicno, srednje tehniško in strokovno ter srednje splošno izobraževanje. Vpis v splošne in strokovne gimnazije se je do šolskega leta 2008/2009 iz leta v leto povečeval, zadnjih sedem let pa rahlo upada. Ob začetku šolskega leta 2016/2017 je bilo v te šole vključenih 35 % vseh v srednje šole vključenih dijakov, medtem ko jih je bilo šestnajst let prej, v šolskem letu 2000/2001, 33 %. Tudi število vpisanih v tehniške in strokovne programe se je vsa leta postopoma večalo. V šolskem letu 2016/2017 je bilo vanje vpisanih 46 % vseh v srednje šole vključenih dijakov, šestnajst let prej, v šolskem letu 2000/2001, pa 40 %.

Za srednje poklicne programe velja ravno nasprotno: delež v srednje poklicne programe vključenih dijakov med vsemi v izobraževanje vključenimi dijaki, upada. V šolskem letu 2016/2017 je bilo v triletni srednji poklicni program vključenih 17 % vseh v srednje šole vključenih dijakov, šestnajst let prej, v šolskem letu 2000/2001, pa 24 %.