Število otrok, vpisanih v vrtce, narašča

Delež otrok, vključenih v vrtce, se postopoma zvišuje. V šolskem letu 2016/2017 je bilo v slovenske vrtce vključenih 78 % vseh otrok v starostni skupini 1–5 let; 5 let prej, v šolskem letu 2011/2012, je vrtce obiskovalo za 2 odstotni točki manj otrok.

V 90 občinah ali v 42 % vseh občin je bil delež otrok v starostni skupini 1–5 let, vključenih v vrtce, višji od slovenskega povprečja. V 63 občinah je bilo v vrtce vključenih celo več kot 80 % otrok ustrezne starosti.

Med statističnimi regijami je bila po deležu vključenosti otrok v vrtce prva osrednjeslovenska statistična regija (82 %).

Občine, katerih deleži otrok, vključenih v vrtce, so bili najnižji (pod 51 % otrok ustrezne starosti), so bile Osilnica, Solčava in Zavrč. Med statističnimi regijami pa je bila po vrednosti tega podatka zadnja koroška statistična regija (73 %).

Otroci v vrtcih, občine, Slovenija, 2016/2017

Občine z največjim deležem otrok v vrtcih

Ime %
Velike Lašče89
Trzin88
Tabor88
Ig88
Veržej 88Občine z najmanjšim deležem otrok v vrtcih

Ime %
Osilnica 14
Solčava45
Zavrč 51
Dobrovnik56
Črna na Koroškem57