Število osnovnih šol upada

V zadnjih letih opažamo, da se število osnovnih šol stalno zmanjšuje, predvsem zaradi posledic negativnih demografskih sprememb – upadanja števila rojstev po letu 1980. Število rojstev je po letu 2003 sicer počasi naraščalo, od leta 2010 pa spet rahlo upada.

V letu 2016 je bilo v Sloveniji 772 osnovnih šol, v letu 2001 pa 816; v petnajstih letih je torej število osnovnih šol upadlo za 5 %. V teh petnajstih letih se je zmanjšalo tudi število šolajočih se otrok v rednih osnovnošolskih programih. V šolskem letu 2016/2017 je bilo v osnovnošolsko izobraževanje vpisanih skupaj 176.898 otrok, v šolskem letu 2001/2000 pa 178.345. V petnajstih letih je tako število otrok v osnovnih šolah upadlo za 2 %. Ni pa upadalo v celotnem obdobju. V zadnjih petih letih se je trend namreč obrnil, tako da število učencev v osnovnih šolah znova narašča.