Diplomanti v Sloveniji

V letu 2016 je terciarno izobraževanje v Sloveniji zaključilo 30.967 diplomantov, to je približno 15 diplomantov na 1.000 prebivalcev.

Več diplomantov na 1.000 prebivalcev od slovenskega povprečja je imelo 67 občin ali 32 % vseh občin. Največ diplomantov na 1.000 prebivalcev je bilo v občinah Trzin (21), Log-Dragomer (21) in Tabor (21) ter Prebold in Cankova (v vsaki 19).

Med regijami pa je bila po številu diplomantov na 1.000 prebivalcev prva osrednjeslovenska (17), drugo mesto pa so si delile savinjska, goriška, koroška in gorenjska regija (vsaka 15).

Diplomanti in diplomantke, občine, Slovenija, 2016/2017

Občine z največjim številom diplomantov na 1.000 prebivalcev

Ime  
Trzin21
Log-Dragomer21
Tabor20
Prebold19
Cankova19Občine z najmanjšim številom diplomantov na 1.000 prebivalcev

Ime 
Osilnica3
Hodoš          3
Sveta Ana4
Zavrč6
Trnovska vas7