Vsak 28. prebivalec Slovenije je dijak

Največ dijakov (po občini stalnega prebivališča) je bilo v prebivalstveno večjih občinah in občinah z urbanimi središči. V šolskem letu 2016/2017 so bile občine z največ (vpisanimi) dijaki naslednje: Ljubljana (8.543 ali 11,5 % vseh dijakov), Maribor (2.965 ali 4 % vseh dijakov), Kranj (1.929 ali 3 % vseh dijakov), Koper (1.594 ali 2 %) in Celje (1.575 ali 2 % vseh dijakov).

Na začetku šolskega leta 2016/2017 je bilo v srednješolsko izobraževanje vpisanih 74.021 dijakov (vključno s tistimi, ki so imeli prebivališče v tujini), to je 36 dijakov na 1.000 prebivalcev.

Največ dijakov na 1.000 prebivalcev so v tem šolskem letu imele občine Mirna Peč (55), Gorenja vas - Poljane (53), Bistrica ob Sotli (53), Mozirje (50), najmanj dijakov na 1.000 prebivalcev pa občine Osilnica (21), Kostel (23) in Kuzma (24).

Dijakinje in dijaki, občine, Slovenija, 2016/2017

Občine z največjim številom dijakov na 1.000 prebivalcev

Ime
Mirna Peč55
Gorenja vas-Poljane53
Bistrica ob Sotli53
Mozirje50
Moravče49Občine z najmanjšim številom dijakov na 1.000 prebivalcev

Ime
Osilnica21
Kostel23
Kuzma24
Bovec24
Kranjska Gora     24