Kazalniki za leto 2016 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)95102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,10,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,542,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
7,611,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
9,79,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)10,39,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)8,79,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)1,60,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,80,5
Indeks staranja119,3125,4
Indeks staranja za moške96,5101,6
Indeks staranja za ženske143,7150,7
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)74,277,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)3839
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)14,615
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)99,1100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)99,5100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
8,212,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
7,210,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)14,121,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)63,059,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
388410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
6461
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8580
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5353
Komunalni odpadki (kg/preb)
390347
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev4646,12091,6
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev10925,05416,0
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)17.26919.576