Kazalniki za leto 2016 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)51102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-2,70,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,242,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)
8,711,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)
11,19,9
Živorojeni (na 1.000 prebivalcev)9,59,9
Umrli (na 1.000 prebivalcev)11,09,5
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,50,3
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev)-1,20,5
Indeks staranja142,2125,4
Indeks staranja za moške116,5101,6
Indeks staranja za ženske169,2150,7
Vključenost otrok v vrtce (% med vsemi otroki, starimi 1-5 let)75,177,8
Število študentov (na 1.000 prebivalcev)4139
Število diplomantov (na 1.000 prebivalcev)14,915
Povprečna mesečna bruto plača (indeks, SI=100)96,1100
Povprečna mesečna neto plača (indeks, SI=100)97,7100
Stopnja registrirane brezposlenosti za ženske (%)
9,412,4
Stopnja registrirane brezposlenosti za moške (%)
8,110,2
Relativna razlika med stopnjo registrirane brezposelnosti za ženske in moške (%)17,121,6
Stopnja delovne aktivnosti (%)60,959,6
Število stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (na 1.000 prebivalcev)
428410
Tri- ali večsobna stanovanja, ocena stanovanjskega sklada (% med vsemi stanovanji)
7361
Povprečna površina stanovanj, ocena stanovanjskega sklada (m2)
8680
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev)
5953
Komunalni odpadki (kg/preb)
385347
Število prihodov turistov na 1.000 prebivalcev2890,22091,6
Število prenočitev turistov na 1.000 prebivalcev6556,85416,0
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj)17.96819.576