Gorenjska regija

Ta statistična regija je skoraj v celoti alpska in deloma zaščitena kot narodni park. Njena značilnost so visoke gore, med katerimi je najvišja Triglav, simbol slovenstva. Razgiban relief in podnebje sta dobra osnova za turistično dejavnost. 

Gorenjska

Vir: Slovenska turistična organizacija

V gorenjski statistični regiji je v 2016 živelo 10 % prebivalcev Slovenije. Ta regija je izstopala po najvišjem deležu prebivalcev, starih 0–14 let (15,8 %). Naravni prirast v tej regiji je bil med najvišjimi (1,6 na 1.000 prebivalcev), selitveni prirast pa je bil negativen (–1,8 na 1.000 prebivalcev). Po deležu prebivalcev z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo (29 %) je bila med preostalimi regijami druga. Stopnja brezposelnosti je bila v 2016 v tej regiji druga najnižja (6,1 %). Povprečna mesečna neto plača je bila malo pod slovenskim povprečjem (1.025 EUR). Prebivalci te regije so bili v 2016 med najbolj zadovoljnimi, splošno zadovoljstvo z življenjem so ocenili z oceno 7,3 (od 10).

V regiji je delovalo skoraj 19.500 podjetij, v njih je delalo skoraj 71.400 oseb. Hitrorastočih podjetij je bilo 67 ali 8 % med vsemi hitrorastočimi podjetji v Sloveniji. BDP na prebivalca je v 2016 znašal 17.269 EUR, kar je bilo manj od slovenskega povprečja. Ta regija je bila v 2016 prva po številu turističnih ležišč (bilo jih je več kot 28.600 ali 22 % vseh v Sloveniji). V tem letu so tukaj našteli več kot 2,2 milijona turističnih prenočitev. V tej regiji so tuji turisti ustvarili največ prenočitev (24 %). V tej regiji so v 2016 prispevali skoraj 8 % investicij v varstvo okolja. Ta regija je bila prva tudi po deležu ločeno zbranih komunalnih odpadkov (74 %). Prva je bila tudi po količini vode, dobavljeni gospodinjstvom iz javnega vodovoda (45 m3 na prebivalca).

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2016 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)95102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)-0,10,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)42,542,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)7,611,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)9,79,9
Podatki za leto 2016 Regija Slovenija
Površina km22.13720.273
Število prebivalcev203.6542.064.241
Število zaposlenih oseb71.017824.485
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)1.024,921.030,16
Prihodek podjetij (1.000 EUR)7.074.34098.573.630