Obalno-kraška regija

Obmorska regija s submediteranskim podnebjem je edina statistična regija z izhodom na morje. Naravne danosti ji omogočajo razvoj turizma in prometa ter gojenje posebnih kultur v kmetijstvu. 

Obalno-kraška

Vir: Slovenska turistična organizacija

V obalno-kraški statistični regiji je v 2016 živelo 5 % prebivalcev Slovenije. Regija je izstopala po najvišjem deležu tujih državljanov med prebivalci (9,7 %) in po najvišjem številu odseljenih v tujino (10 na 1.000 prebivalcev). Povprečna starost žensk ob rojstvu prvega otroka je bila v tej regiji 29,9 leta, torej 0,5 leta nad slovenskim povprečjem. Po deležu prebivalcev (25–64 let) z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo je bila ta regija v 2016 na tretjem mestu (28 %). Po številu dijakov (30 na 1.000 prebivalcev) in število študentov (31 na 1.000 prebivalcev) je bila med preostalimi regijami na zadnjem mestu. Stopnja brezposelnosti je bila nekoliko višja od slovenskega povprečja (11,8 %). Povprečna mesečna neto plača je bila od slovenskega povprečja za približno 15 EUR nižja (1.015 EUR).

BDP na prebivalca je bil drugi najvišji v Sloveniji (19.928 EUR); višji je bil le še v osrednjeslovenski statistični regiji. V regiji je delovalo 13.855 podjetij, povprečno je v njih delalo 3,1 osebe, kar je najmanj v Sloveniji. Obalno-kraška regija je izrazito turistična. V 2016 so tam našteli skoraj 2,4 milijona turističnih prenočitev (41 % domačih, 59 % tujih), kar je največ med vsemi statističnimi regijami. Med prenočitvami tujih turistov je bilo med vsemi prenočitvami največ prenočitev italijanskih turistov (21 %). V tej regiji je v 2016 nastalo največ komunalnih odpadkov na prebivalca (577 kg); 57 % je bilo zbranih ločeno (slovensko povprečje: 67 %). Skoraj vsa odpadna voda (95 %) je bila pred izpustom iz javne kanalizacije prečiščena. Regija je prispevala 2,4 % vrednosti vseh investicij v varstvo okolja.

Prebivalstvena piramida
Kazalniki za leto 2016 Regija Slovenija
Gostota prebivalstva (preb/km2)108102
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev)4,00,8
Povprečna starost prebivalcev (leta)44,142,9
Stopnja registrirane brezposelnosti (%)10,111,2
Povprečna starost osebnih avtomobilov (leta)10,19,9
Podatki za leto 2016 Regija Slovenija
Površina km21.04420.273
Število prebivalcev113.1932.064.241
Število zaposlenih oseb45.043824.485
Povprečna mesečna neto plača na zaposleno osebo (EUR)1.014,771.030,16
Prihodek podjetij (1.000 EUR)5.169.35498.573.630