V gorenjski statistični regiji je v 2016 živelo 10 % prebivalcev Slovenije. Ta regija je izstopala po najvišjem deležu prebivalcev, starih 0–14 let (15,8 %). Naravni prirast v tej regiji je bil med najvišjimi (1,6 na 1.000 prebivalcev), selitveni prirast pa je bil negativen (–1,8 na 1.000 prebivalcev). Po deležu prebivalcev z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo (29 %) je bila med preostalimi regijami druga. Stopnja brezposelnosti je bila v 2016 v tej regiji druga najnižja (6,1 %). Povprečna mesečna neto plača je bila malo pod slovenskim povprečjem (1.025 EUR). Prebivalci te regije so bili v 2016 med najbolj zadovoljnimi, splošno zadovoljstvo z življenjem so ocenili z oceno 7,3 (od 10).

V regiji je delovalo skoraj 19.500 podjetij, v njih je delalo skoraj 71.400 oseb. Hitrorastočih podjetij je bilo 67 ali 8 % med vsemi hitrorastočimi podjetji v Sloveniji. BDP na prebivalca je v 2016 znašal 17.269 EUR, kar je bilo manj od slovenskega povprečja. Ta regija je bila v 2016 prva po številu turističnih ležišč (bilo jih je več kot 28.600 ali 22 % vseh v Sloveniji). V tem letu so tukaj našteli več kot 2,2 milijona turističnih prenočitev. V tej regiji so tuji turisti ustvarili največ prenočitev (24 %). V tej regiji so v 2016 prispevali skoraj 8 % investicij v varstvo okolja. Ta regija je bila prva tudi po deležu ločeno zbranih komunalnih odpadkov (74 %). Prva je bila tudi po količini vode, dobavljeni gospodinjstvom iz javnega vodovoda (45 m3 na prebivalca).